January 17th, 2007

Broilerien renessanssi

Tämä kirjoitus on julkaistu Kapinatyöläisessä #38 sekä Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisussa "Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta".

Broilerien renessanssi

Nuorten äänestysaktiivisuus on kasvussa. Monen puolueen nuorisojärjestö on onnistunut pysäyttämään jäsenmääränsä laskun, muutamalla se on jopa nousussa. Miksi ilomme nuorison välinpitämättömyydestä puoluepolitiikkaa kohtaan osoittautui ennenaikaiseksi? Mikä on vikana nuorisossa, kun se edelleen lähtee tallaamaan pitkin vuosikymmeniä sitten umpikujiksi osoittautuneita polkuja?

Collapse )