March 7th, 2007

Sata vuotta parlamentarismia Suomessa - jo riittää!

Parlamentarismin olennainen ongelma ei ole kierot poliitikot, ei
manipuloitavissa oleva äänestäjäkunta eikä muutosprosessin etananvauhti.
Keskeisin ongelma ei myöskään ole pintajulkisuus, siltarumpupolitiikka,
lehmänkaupat eikä puoluekuri. Parlamentarismia ei paranna poliitikkojen
moraalin kohennus eikä äänestäjäkunnan valistaminen. Parlamentarismin
keskeisin ongelma on se, että se on yksinkertaisesti väärin.

Collapse )