Antti Rautiainen (anttirautiainen) wrote,
Antti Rautiainen
anttirautiainen

Kansainvälisen karavaanin tapahtumat Suomessa

(Muutoksen kevät-lehdestä syksy '99. In English below)

Suomen karavaanin puhujavieraiksi saatiin monien vaiheiden jälkeen Atal Behari Sharma
intialaisesta Right livelihood-palkinnolla palkitusta Lokayan-ympäristöjärjestöstä joka on
myös kansainvälisten Maan ystävien Intian jäsenjärjestö, sekä Hans-Heinrich Sreidrich
Saksan riippumattomasta ammattiyhdistyksestä FAU:sta kertomaan Keski-Eurooppalaisista
kamppailuista globalisaatiota vastaan.
Lokayan pyrkii edistämään kaikenlaista keskustelua Intian yhteiskunnan eri tasoilla.
Lokayan on työskennellyt muun muassa ympäristöön ja kansanterveyteen liittyvien
kysymysten parissa, ja se on huolestunut suuryhtiöiden ehdoilla tapahtuvan globalisaation
seurauksista Intian yhteiskunnalle. FAU pyrkii luomaan ammattiyhdistysliikettä joka loisi
todellisen vastavoiman markkinoiden mahtitekijöiden luomalle globalisaatiokehitykselle, ja se
haastaa Saksan valtavirran ay-liikkeen, joka uskoo hyötyvänsä Saksan valtion projektista
luoda globalisoinnin avulla mahdollisimman otollinen toimintaympäristö saksalaisille
suuryrityksille. Toisin kuin Intiassa, Euroopan globalisoinnin vastaisella liikkeellä ei ole
massajärjestöjä tai johtajia - liike koostuu kymmenistä pienistä ryhmistä institutionaalisten
järjestöjen ulko- ja sisäpuolella. FAU on yksi näistä toimijoista muiden joukossa.
Ulkomaalaiset vieraat osallistuivat puhujakiertueeseen joka kävi Turussa 24.5. ,
Hämeenlinnassa 25.5. , Jyväskylässä 27.5. ja Helsingissä. 31.5.
24.5. Turun musiikkikirjastossa pidetyn seminaarin teemana oli "Reilu kauppa vai
maailmankauppa", puhujina oli ulkomaalaisten vieraiden lisäksi ekonomisti Jan-Otto
Anderson, diakoni Sakari Ojanen Kirkon Yhteiskunnallisesta Vastuusta ja Toni Haapanen
Turun maailmankaupasta.

Atal Behari Sharma puhui WTO:n ja globalisaation tuhoisista vaikutuksista Intialle, ja
ennusti että pohjoismainen hyvinvointivaltion malli tulee olemaan vakavasti uhattuna uuden
kaupan maailmanjärjestyksen taholta. Sakari Ojanen kertoi positiivisesta palautteesta minkä
kirkko on saanut terävöitettyään lausuntojaan kahlitsemattomia markkinavoimia vastaan,
esimerkiksi piispojen vedottua pääomavirtoja kontroloivan Tobinin veron puolesta. Ojanen
katsoi "piispojen olevan radikaalimpia kuin tavallinen kirkkokansa".
Jan-Otto Anderson huomioi, että vaikka globalisaatio ei olisi uutta, uusliberalisaatio on.
Kapitalismi on kaikkialla, mutta järjestelmä on polarisoitunut, kuilu rikkaiden ja köyhien välillä
on valtava. Köyhien maiden ei tulisi lähteä kopioimaan rikkaiden maiden toimintamalleja, jako
köyhiin ja rikkaisiin tulee pysymään samana niin kauan kuin kapitalismi toimii nykyisellä
tavalla. Jos siirrytään vähentämään pääomien kasautumista, kehitysmaat voisivat saada
uuden mahdollisuuden.

Andersonin mukaan 1960- ja 1970-luvulla vasemmiston ollessa vielä voimissaan
ongelmana oli se, että Marxin teoriat kasautumisesta eivät tuntuneet uskottavilta, kaikkialla
meni hyvin, kehitysmailla ehkä jopa paremmin. Viime vuosikymmenien aikana
globalisaatiosta on kuitenkin tullut "kapitalismin manifestaatio", viime vuosina Suomessakin
rikkain viidennes on rikastunut 10% köyhimmän viidenneksen köyhtyessä 5%. Anderson
sanoi myös luottavansa tällä hetkellä enemmän ekonomistien kuin poliitikkojen kykyyn
hahmoittaa maailmaa kokonaisuutena.

Jan-Heinrich Sreidrich palautti keskustelun maan pinnalle sanomalla että ainakaan häntä
eivät kannusta toimintaan taloustieteilijöiden teoriat vaan jokapäiväiset kokemukset
työpaikoilla, eikä hän usko taloustieteilijöiden vaan tavallisten ihmisten omaavan ratkaisun
avaimet.

Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä ei ollut paikallisia puhujia, keskustelussa sivuttiinkin
laajemmin tilannetta Saksassa ja Intiassa. Hämeenlinnassa keskusteltiin esimerkiksi siitä
miten ammattiyhdistysliike on jakaantunut kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välillä, Intiassa
miltei kaikki ammattiyhdistykset vastustavat WTO:n käyttämistä "sosiaalisten olojen
parantamiseen" niin kutsuttujen sosiaaliklausuulejen avulla, Intiassa katsotaan
tämänkaltaisten lehmänkauppojen johtavan vaaralliseen WTO:n legitimointiin ja antavan
länsimaille vain lisää sananvaltaa kauppasuhteiden sanelemiseen - viime kädessähän
sosiaaliklausuulit ovat länsimaiden ase kehitysmaita vastaan. Alhaisemmat normit tulevat
olemaan kehitysmaiden kohtalo vielä vuosikymmenien ajan, valtioiden painostaminen on
aivan turhaa sillä viime kädessä valtioiden ajamisesta rimanalituskilpailuun vastaa
globalisaatiokehitys ja ylikansalliset suuryhtiöt.

Helsingin keskustelutilaisuudessa keskustelu liikkui WTO:n ympärillä, vierailevana
puhujana oli Ulla Anttila. Ville-Veikko Hirvelä huomioi, että tähän asti kansainvälisesti ei ole
luotu mitään muuta todella sitovia sääntöjä kuin kauppapoliittisia, ympäristö- ja
ihmisoikeustuomioistuimet jotka voisivat haastaa todellisia valtioita oikeuteen ovat tyystin
nykyisen aikahorisontin ulottumattomissa.

Puhekiertueen aikaan Helsingin Kuusiluodossa järjestettiin yhtiövallan vastainen leiri,
jonka iltaohjelmana järjestetyt alustukset keräsivät saarelle kourallisen kuulijoita. Ohjelma
alkoi tiistaina 25.5. nelisenkymmentä polkupyörämielenosoittajaa keränneellä Critical Mass-
mielenosoituksella, ja illalla Sampo Castrén Maan ystävien liikenneryhmästä kertoi
liikennetoiminnasta ja suuryhtiöiden vaikutusvallasta liikennehankkeisiin. Keskiviikkona Ville-
Veikko Hirvelä kertoi kansalaisjärjestöjen WTO-kampanjasta. Perjantaina 28.5. karavaani
järjesti globalisaatiokriittisen aktion, jossa valtava antimainostoimisto Green Eminencen
globalisaatiokriittinen banderolli tiputettiin Nordenskjöldinkadun sillalta autoilijoiden
ihmeteltäväksi.

Suomen osuuden karavaanista järjestivät Maan ystävät ja Solidaarisuus, rahallista,
materiaalista tai ihmistyö-tukea saatiin Suomen Rauhanpuolustajilta, Kansainväliseltä
vapaaehtoistyöltä, Esko Seppäseltä, Heidi Hautalalta, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen
Intia-ryhmältä, Hyy:n vegaaneilta, Meijän keittiöltä sekä lukuisilta yksityisiltä lahjoittajilta,
joille kiitos!
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments