Antti Rautiainen (anttirautiainen) wrote,
Antti Rautiainen
anttirautiainen

HUOMIOITA LAPSITYÖVOIMASTA

(mielipidekirjoitus Toinen Vaihtoehto - lehdestä keväältä 2000)

Eli vastausta Laura Tyysterille (TV 113). Lapsityövoimasta on tosiaan käyty paljon keskustelua viime aikoina, ja mo-net ehdottomasti lapsityövoimaan suhtautuneet länsimai-set järjestöt ovat joutuneet muuttamaan kantojaan, juuri siksi että monille kehitysmaiden lapsille työnteko on ole-massaolon edellytys.Ongelma ei ole se että vanhemmat ahneuttaan pakot-tavat lapset töihin, vaan se etteivät he yksinkertaisesti pysty elättämään lapsiaan mikäli he eivät käy töissä. Työnteko voi myös olla tapa opettaa lapsille perinne-ammatti, tai tapa rahoittaa edes jonkinlainen koulunkäynti.

Ratkaisu lapsityö-ongelmaan ei siis ole lasten pakot-taminen pois työpaikoiltaan, vaan lapsityön tekeminen tarpeettomaksi tai edes hieman inhimillisemmäksi. Tähän voi vaikuttaa tukemalla köyhien ihmisten suoraa toimeen-

tuloa tukevia projekteja, esimerkiksi maailmankauppojen tuotteita ostamalla, tai toimimalla aktiivisesti kehitys-maiden työläisten oloja parantamaan pyrkivissä järjes-töissä, kuten Amnestyssä tai Solidaarisuudessa... työssäkäyvät voivat pyytää ammattiosastoaan tukemaan jotain hanketta. Ennen kaikkea kannattaa kampanjoida epäoikeudenmukaista maailmankauppaa ylläpitäviä rakenteita, kuten maailman kauppajärjestöä WTO:ta ja yhtiövaltaa yleensä vastaan - nämä rakenteen pakottavat Etelän ihmiset kamppailemaan Pohjoisen ehdoilla, mikä johtaa Etelän yhteiskuntien köyhien taloudelliseen riistoon.

Boikotti on kuitenkin ilman muuta hyvä juttu silloin jos työläiset itse sitä ajavat. Tämä on tilanne Nike-boikot-tikampanjan suhteen, jota Solidaarisuus ajaa, ja Walt Disney/McDonald's boikotin suhteen jota ajaa Garbage-ryhmä. Disneyn tai tossufirmojen hikipajoissa työsken-televät eivät tee mitään perinneammatteja, heidän huono asemansa on selkeästi länsimaisen globalisaation aiheuttamaa. Nämä boikottikampanjat eivät myöskään aja tuotannon siirtämistä takaisin pohjoiseen, vaan inhimillisempiä työoloja.

Laura esittää epäilyksensä Keskon motiiveista välttää lapsityöllä tehtyjä tuotteita... epäilys on kiistatta aiheel-linen. "Hyvä suuryhtiö" on jo käsitteenä täysin ristiriitainen - ilman muuta lähtökohdan pitäisi olla kaikkien suur-yhtiöiden tuhoaminen, Shellistä Body Shopiin. On kieltämättä hieman ristiriitaista vaatia samaan aikaan yhti-öitä parantamaan tapansa, ja tuhoamaan itsensä - koska reformistiset kampanjat ovat viime vuosina kuitenkin toimi-

neet jossain määrin paremmin kuin lopullisiin ratkaisuihin pyrkivät, näen että ristiriidoista huolimatta näitä lähes-tymistapoja kannattaa käyttää rinnakkain.

Huolimatta viimeaikojen voitoista (Etelä-Afrikka, Pepsi ulos Burmasta jne...) kehotan kuitenkin ihmisiä suhtau-tumaan yhtiöiden tiedotusmateriaaleihin kusetuksena kunnes toisin todistetaan. Keskonkin kanssa kannattaa muistaa, että yhtiö on todella suuri, sillä harvassa maassa ruokakauppateollisuus on yhtä keskittynyttä kuin Suomes-sa. Yhtiö on kevyesti maailman tuhannen suurimman yrityksen joukossa, se on esimerkiksi kolme kertaa suu-rempi kuin Chiquita ja kaksi kertaa suurempi kuin Dole, vaikka ei vaikutusvallaltaan ole yhtä suuri, sillä nämä yhtiöt hallitsevat kokonaisia banaanista riippuvaisia valtioita. McDonald's on vain 50% Keskoa suurempi. En siis kehota ostamaan K-kaupoista vaikka Kesko tekisi mitä ympäristö- ja työläisten riiston vastaisia ohjelmia tahansa, päin vastoin.

Laura nostaa myös toisen tärkeän asian esiin, eli Luomu-tuotteiden ylihinnoittelun. Tilanne on nimittäin se, että viljelijät eivät saa penniäkään ylimääräistä luomu-tuotteista - vaikka luomutuotanto olisi ehkä hieman kal-liimpaa kuin tavallinen, penniäkään siitä ei hyvitetä - Luomutuotteiden ylihinta kilahtaa kapitalistien taskuun. Välikäsien ahneus vähentää luomun kysyntää ja luomuun siirtymistä. Asiaan voi parhaiten vaikuttaa perustamalla luomalla suoria kontakteja oman alueensa viljelijöiden kanssa, tätä kautta saa luomuruokaa halvemmalla kuin tehotuotettua, ja ahneet välikäden jäävät nuolemaan näppejään. Vaikutuksen tehostamiseksi valinnastaan kannattaa myös ilmoittaa Keskolle ja muille välikäsille, näin heidät voi laittaa miettimään asioita toisen kerran. Ruokapiireistä saa lisätietoa esimerkiksi Luomu-liitolta.

Antti Rautiainen
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments