Antti Rautiainen (anttirautiainen) wrote,
Antti Rautiainen
anttirautiainen

Euroopan rajojen vastainen verkosto

(Muutoksen kevät #21)

Noborder-verkosto on yhdistänyt erilaisia ruohonjuuritason rasismin vastaisia ryhmiä syksyllä 1999 Amsterdamissa pidetystä perustamiskokouksesta lähtien. Tampereella lokakuussa 1999 pääosin radikaalivoimin järjestetty vastahuippukokous ja sen yhteydessä ollut toimintapäivä oli tärkeä vuosien varrella kuihtunutta kansainvälistä yhteistyötä vireyttänyt tekijä. Kahdeksassa EU-maassa järjestettiin mielenosoituksia ja suoraa toimintaa poissulkemisen ja karkoitusten politiikkaa vastaan. (ks. Muutoksen kevät #15) Ikävä kyllä radikaali rajojen vastainen toiminta ei kuitenkaan pysyvästi juurtunut Suomeen, ja Noborder-verkosto on ainakin toistaiseksi jäänyt ilman suomalaista edustusta. Vuonna 2000 Puolan Poznanissa ja Pariisissa järjestetyissä tapaamisissa alkuperäisen verkoston ranskalaisiin, italialaisiin, englantilaisiin, hollantilaisiin, sveitsiläisiin, tanskalaisiin, belgialaisiin ja saksalaisiin ryhmiin liittyi osanottajia myös Puolasta, Ukrainasta ja Espanjasta.Linnoitus

Noborder-verkostoa yhdistää näkemys rajoista maailmanjärjestyksen epätasa-arvon suorana ilmentymänä. Verkoston pohjimmainen tarkoitus ei ole saada lisää turvapaikkoja pakolaisille, vaan vaatia vapaan liikkumisen oikeutta kaikille riippumatta syntyperästä ja liikkumisen motiiveista. Toinen yhdistävä tekijä on että Euroopan kontrollin yhdistymiskehityksen myötä myös kontrollin vastustajien on yhdistyttävä.

"Eurooppalinnoitus" tarkoittaa rajojen sulkemisen tuloksena syntynyttä järjestelmää, jossa vapaan liikkumisen retoriikka takaa oikeuden tähän vain muurin tälle puolelle päässeille, muut pyritään pitämään ulkopuolella kotimaissaan jotka länsimaiden taloudellisen hyväksikäytön politiikka on tuominnut kurjuuteen. Noborder-verkoston osallistujat eivät halua pelkästään auttaa siirtolaisia yksilöinä, mutta myös kyseenalaistaa hallitsevan kontrollijärjestelmän kokonaisuudessaan. Viime vuosina politiikka on olennaisesti siirtynyt suoraan poissulkemiseen perustuvasta hyvinkoulutettua työvoimaa suosivaan, näin siis vanha iskulause "kukaan ei ole laiton" on korvattu iskulauseella "kaikki ovat spesialisteja". (ks. Muutoksen kevät #17).

Kolme tasoa

Verkoston näkee Eurooppalinnoituksen kontrollijärjestelmän toimivan kolmella tasolla - ensimmäinen taso on "sisääntulo", eli rajojen taso. Toinen taso on poissulkemisen järjestelmät EU:n sisällä, ja kolmas taso on ulosheitto, eli karkoitukset. Verkosto pyrkii käymään kontrollijärjestelmän kimppuun ensimmäisellä ja kolmannella tasolla, toisella tasolla kansainvälistä verkostoa pyrkii luomaan englantilainen Close Down Campsfield-kampanja (Muutoksen kevät #16). Esimerkki rajoja vastaan käyvästä toiminnasta ovat rajaleirit, joita tänä vuonna järjestetään Puolassa, Frankfurtin lentokentän ympärillä, Sloveniassa ja Espanjan Tarifassa - lisäksi Genovan G8-kokous on tarkoitus muuttaa "yhdeksi suureksi rajaleiriksi" siirtolaisuuden ollessa yksi pääteemoista. Toisella tasolla toimitaan internointikeskuksia vastaan, nämä ovat erityisiä vankiloita joihin ihmisiä suljetaan pelkästään syntyperän perusteella kuukausikaupalla kaikkialla Euroopassa. Karkoitusta vastaan toimitaan painostamalla karkoitusbisnestä vastaan, esimerkiksi Lufthansa-yhtiötä joka tarjoaa charter-koneita tuhansien siirtolaisien väkivaltaisia karkoituksia varten jotka vaativat ihmishenkiä joka vuosi.

Rajat

Kaikki tietävät, että pääoma ja hyödykkeet ylittävät rajat yhä helpommin ja helpommin, ja informaation kulkua on jo täysin mahdotonta rajoittaa. Mitkään konfliktit eivät pysy yhden maan rajojen sisällä. Toiset liikkuvat luonnostaan, toiset vainon, riiston ja ympäristön tuhoutumisen pakottamina. Toiset haluavat vain parempaa elämää. Mutta suurimmalle osalle rajojen ylittäminen on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa, mikä avaa taloudelliselle riistolle aivan uusia mahdollisuuksia.

Tulla ylitetyksi ei ole rajojen ainoa tarkoitus, tarkoitus on myös siivilöidä. Siivilöidä työvoimaa, testata ja kehittää uutta valvonnan ja rekisteröimisen teknologiaa. Luoda läpikulkualueita, tehdä kokonaisista maakunnista ja maista raja-aluetta. Rajapoliisi ei enää seiso rajoilla, se liikkuu moottoriteitä myöten, siirtyy EU-rajojen ulkopuolelle kaukopartiolaiseksi katkomaan paon reittejä Ukrainan kukkuloille ja Karpaattien vuorille, synnytää uusia rajoja.

Kontrolli luo pelon ja suvaitsemattomuuden ilmapiirin, käy kampanjoita poissulkemisen ja demonisoinnin hengessä. Pakolaisten auttajista, entisistä kylmän sodan ajan sankarieista, tehdään nyt yhteiskunnan vihollisia, hyväksikäyttäjiä, orjuuttajia ja ihmissalakuljettajia.

Poissulkeminen

Samaan aikaan kun kontrolli levittäytyy EU-rajojen ulkopuolelle se luo rajoja rajojen sisälle. Hylätty 95% turvapaikanhakijoista löytää nämä rajat ensin kylmäkiskoisten viranomaisten, sitten internointikeskusten betoniseinien ja piikkilangan muodossa. Oli tulija sitten turva- tai työpaikkaa hakeva, hän on pakotettu elämään yhteiskunnan ulkopuolella, riippuvainen laittomasta asuntobisneksestä, pimeästä työstä ja villistä terveydenhuollosta. Tämä suuria taloudellisia voittoja tuottava maanalainen yhteiskunta on Euroopan yhteisön laillisten asukkaiden taloudellisessa hallinnassa. Mannermaalla työnjako ja jako ihonvärin mukaan ovat jo enemmän tai vähemmän sama asia.

Karkoitukset

Pyrkimys karkoitusten määrän nostattamiseen on jo vuosia ollut EU:n ja kansalaisvaltioiden Eichmannejen kirjoittamien suositusten julkilausuttu toive. Toteuttamisessa kaikki keinot ovat sallittuja - tukehtumistapausten jälkeen on kehitetty erikoisia naamareita ja siirrytty karkoitettavien huumaamiseen. Vakavasti henkisesti tai fyysisesti sairaita karkoitetaan. Joskus EU väärentää karkoitusten edellyttämiä todistuksia. Karkoitusten kohdemaiden viranomaisia lahjotaan. Jos lahjonta ei riitä, siirrytään kiristämiseen - Lomé-sopimuksen jatkoneuvotteluissa EU:n neuvottelijat kaivoivat viime tunneilla takataskustaan vaatimuksen että Lomé-etuisuuksia saavien kehitysmaiden on otettava vastaan tietty määrä karkoitettavia pakolaisia, vaatimus mikä Etelän maiden edustajien oli pakko hyväksyä jopa ilman valtuuksia omilta hallituksiltaan. Niitä maita jotka eivät suostu ottamaan takaisin omiaan (ja muidenkin) siirtolaisia vastaan kohdistetaan taloudellista painetta.

Karkoitukset toimivat pelotteena, ja todisteena poliittikkojen kovuudesta. Kolme tasoa ovat todisteena EU poliitikkojen julmasta ja sairaasta ajattelusta, jossa ihmisiä kohdellaan tuotavana hyödykkeenä silloin kun heille on tarvetta erityisen matala- tai erityisen korkeaa koulutusta vaativilla sektoreilla, ja heitetään menemään silloin kun taloudellinen tarve on ohi.

Rajojen vastaiset leirit

Kesällä 1998 pari sataa aktivistia toimi Görlitzissä Puolan ja Saksan rajalla 10 päivän ajan. 48 tunnin ravet, kolmen uuden ja kontrollittoman rajanylityspaikan avaaminen, taksinkuljettajien mielenosoitus (laittoman siirtolaisen kyytiin ottanutta ajajaa uhkaa vankila ja elinkeinon menetys) ja protestimielenosoitus seitsemän Kosovon pakolaisen kuolemaa vastaan ja lopulta koko Neisse-joen valtaus kumiveneillä olivat leirin kohokohtia. Kesällä 1999 järjestettiin jälleen leiri Puolan ja Saksan rajalla, vuonna 2000 leirejä oli jo kolme, yksi Puola-Ukraina-Slovakia kolmiossa, yksi Italian etelärannikolla ja yksi Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla tyynenmeren rannalla.

Piikkilanka-Eurooppa

Barbed Ware Europe on karkoituskeskuksien toimintaa vastustava, Close Down Campsfield-kampanjan koolle kutsuma kansainvälinen verkosto. Ryhmät ovat järjestäneet internointikeskusten vangeille lakiapua, sosiaalisia kontakteja, terveydenhuoltoa, tukimielenosoituksia ja jopa vapauttamisia. Esimerkiksi Italiassa ja Australiassa vangit ovat tuhonneet keskuksia ja vapauttaneet itseään suuremmassakin mittakaavassa. Tähän mennessä makein voitto on ollut Milanon pahamaineisen Via Corelli-internointikeskuksen sulkeminen peräänantamattoman kampanjan tuloksena.

Lentoliikennekampanjat

Karkoitusbisnes on pitkälti yksityistetty, ja valtioille kallista julmuutta. Vastarinnan painopiste on siirtynyt yksittäisten karkoitusten estämisyrityksistä suurten karkoituksista taloudellisesti hyötyvien lentoyhtiöiden, kuten Lufthansan ja KLM:n painostukseen. Esimerkiksi Belgian Sabena, Ranskan Air Afrique ja Sveitsin Swiss Air ovat hypänneet karkoitusbisneksestä pois painostuksen tuloksena. Lufthansan pilotit ovat luoneet ohjeiston jossa vastentahtoisten karkoitettavien ollessa koneessa suositellaan noususta kieltäytymistä. Lentoliikennekampanjat eivät toistaiseksi ole boikottikampanjoita, sen sijaan niissä neuvotaan matkustajia puuttumaan suoralla toiminnalla karkoituksiin, esimerkiksi kieltäytymällä istuutumasta niin kauan kuin karkoitettava on koneessa. Matkustajien suora toiminta on estänyt monet karkoitukset, jos syyllinen on puolet matkustamosta ei myöskään laillisia seuraamuksia ole tullut kenellekään. Lisäksi pyritään vaurioittamaan lento-yhtiöiden imagoa joka pyrkii erityisesti mukavuuden ja turvallisuuden mielikuvamarkkinointiin.

Rick van Amersfoortin artikkelin pohjalta Antti Rautiainen

Noborder-verkoston sivut:

http://www.noborder.org/

X Border Australiasta:

http://www.antimedia.net/xborder/

Tulevan kesän rajaleirit:

http://www.nadir.org/nadir/kampagnen/camp00/index.en.html

http://www.noborder.eu.org/polish-camp.html


Lentoliikennekampanjan sivuja

http://www.deportation-alliance.com/

http://www.deportation-class.com/Rajat auki!

Rajojen vastainen leiri Puolassa 5.-12.7.2001

"Kukaan ei ole laiton"-kampanja järjestää kansainvälisen leirin rajoja vastaan Puolan itärajalla lähellä Bialystokin kaupunkia. Vastustamme EU:n siirtolaispolitiikkaa ja rajojen sulkemista, kuten viisumipakkoa ja tiukentunutta rajakontrollia, "laittomien" siirtolaisten karkoituksia ja nationalismia.

Leirillä yhdistyvät poliittiset aktiot ja monikulttuurinen ohjelma: konsertteja, katutapahtumia, mielenosoituksia ym. Leiri alkaa 6.7. mielenosoituksella Bialystokissa, jonne voi saapua jo edellisenä päivänä valmistelemaan mielenosoitusta. 7.-12.7. ohjelma jatkuu leirillä kulttuurin, seminaarien ja rajojen vastaisten protertien voimalla. Leiri on maksuton, mutta ruokaan kerätään kolehtia.

Suomalaisia on matkustamassa yhdessä bussilla Varsovan kautta, ehkä jopa yhteiskuljetuksella. Matkustuskustannuksia tulee olemaan kaikkiaan ehkä 700-1000 mk.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Helsingin anarkisteja

PL 302 00811 Helsinki

http://www.noborder.eu.org/polish-camp.html
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments