Другая альтернатива есть. Сопротивляйтесь власти транснациональных неправительственных организаций!

(Внизу - тоже самое на английском языке.)

Другая альтернатива есть. Сопротивляйтесь власти транснациональных неправительственных организаций!

В декабре 1997 года французская левая газета "Le monde Diplomatique" опубликовала передовицу о "налоге Тобина" - налоге на международные финансовые операции. С этого момента началась дискуссия, которая и привела к созданию организации ATTAС (Action pour une Taxe Tobin d'Aide aux Citoyens) в июне следующего года. Сегодня отделения ATTAС присутствуют в десятках стран, но лучше всего ATTAC обосновался во Франции: здесь насчитывается более тридцати тысяч членов и 220 региональных отделений.

Collapse )

Another alternative is possible - resist the rule of transnational non-governmental organisations!

(First part of this article was published in Finnish in Kapinatyцlдinen #34. Same above in Russian.)

In December 1997 French left-wing paper Le Monde Diplomatique wrote an editorial for Tobin tax on international financial transactions. This launched discussion, which lead to foundation of Attac (Action pour une Taxe Tobin d'Aide aux Citoyens) the next June. Today Attac has spread to dozens of countries, but the strongest presence is by far in the France, where organisation claims more than 30 000 members and 220 local organisations.

Collapse )

Neljä luokkataistelua

Neljä luokkataistelua

Tinkimättömän luokkakantainen anarkismi herättää usein vastalauseita, ja toisinaan ivaa tai närkästystä kohtaa jopa anarkistiliikkeen sisällä, ainakin jos liikkeen ymmärtää laajassa mielessä. Emmekö me kaikki olekin keskiluokkaa nyt? Tai ainakin keskiluokkaisten vanhempien työtä vieroksuvia parasiittilapsia? Eikö työväenluokka koostukin telkkaria katsovista ja kaljaa kittaavista rasistikusipäistä? Tai kuka ylipäätänsä haluaisi vapaaehtoisesti tehdä työtä, siis olla työväenluokkaa? Jos kukaan ei halua olla työväenluokkaa, miksi meidän pitäisi julistaa olevamme osa sitä, eikö se saa meidät näyttämään typeriltä?

Collapse )

Confessions of a criminal

(An English translation of an article by Rocco Siciliano published in Kapinatyöläinen #29)

Confessions of a criminal

When I was eleven years old and got Commodore 64, I quickly got hundreds of illegal pirate games from my friends. In a charter tour to Malta with parents I bought several cheap pirate tapes. Years later when I took a ferry to Tallinn I did not missed pirate product supply of the Mustamäki market. And every single program in any computer I have had has been installed illegally by my friend who works in a computer magazine. What a twisted person I have become.

Collapse )

Workers of McDonald's discovered a new way of class struggle

Workers of McDonald's discovered a new way of class struggle

Russian labour market is built almost completely according to interests of the employers. Employer has a huge authority over employees, a power which is seldom limited by workers resistance. Trade unions are not everywhere, and where they are they are usually a group of bureaucrats, to whom defence of workers' rights is of little interest. One does seldom discover solidarity and mutual aid amongst waged workers, but problems related to daily work are not disappearing anywhere. Working place conflicts are everywhere, taking most different forms. Workers of McDonald's chose a quite unique way to resist, a completely unforeseen way of struggle against employers in Russia. But before going to the main theme of the article, few words about the corporation itself.

Collapse )

City rising against methanol terminal

(Same article in Finnish below)

City rising against methanol terminal

Backround

Azov is a city of 90 000 inhabitants, located 45 kilometer southwards from Rostov-na-Donu, which is the biggest city in South of Russia. Azov is planned site of liquid chemicals terminal project, which dates back to 1996 but was halted until April of this year due to legal obstacles. Terminal, mainly meant for methanol export, is being built by Azovprodukt, joint venture by DECAL (51% of shares, a member of Italian multinational Triboldi) and Roshleboprodukt (Russian corporation which has 49% of shares). Triboldi already controls methanol trade in Mediterranean sea, owning 6 other terminals. The terminal would consist of six chemical storage tanks with common capacity of more than 20 000 cubic meters, a railway connection, a jetty for tanker loading and related infrastructure.

Collapse )

Joukkoliike satamahanketta vastassa

Artikkeli Kapinatyцlдisessд #34 kampanjasta metanoliterminaalia vastaan Asovanmeren rannalla Etelд-Venдjдllд. Samasta aiheesta ylhддllд englanniksi.

Joukkoliike satamahanketta vastassa

Azov on 90 000:n asukkaan kaupunki Asovanmeren rannalla, 45:n kilometrin päässä eteläisen Venäjän pääkaupungista Rostovista. Italialainen ylikansallinen suuryhtiö Triboldi on kaavaillut Azoviin metanolin vientiin tarkoitettua terminaalia jo vuodesta 1996 lähtien, mutta lailliset esteet olivat hankkeen tiellä tämän vuoden huhtikuuhun saakka. Triboldilla on käytännössä monopoliasema Välimeren alueen metanolikaupassa, ennestään se omistaa kuusi terminaalia muissa maissa. Azovin terminaalin kapasiteetin on tarkoitus olla 20 000 kuutiometriä, ja se sijaitsisi vain 400:n metrin päässä lähimmistä asunnoista.

Collapse )

Emme tahdo olla kansalaisia!

Kriittinen kirjoitus kansalaispalkasta Kapinatyцlдistд #34 varten.

Emme tahdo olla kansalaisia!

Kansalaispalkkakeskustelun toi tutkijoiden pöydiltä suomalaiseen päiväpolitiikkaan äärilinjan oikeistoliberalismia edustanut Nuorsuomalainen Puolue, joka jäi 90-luvun tähdenlennoksi. Harvat politiikassa jatkaneet nuorsuomalaiset siirtyivät lähinnä Vihreään liittoon. Liiton vasemmistoradikaalisiipeä edustavat Tottelemattomat pitävät kansalaispalkkaa yhtenä päävaatimuksistaan. Muutoksen kevään numero 26 Megafoni-liitteessä julkaistussa artikkelissa "Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan" Markus Termonen näkee vaatimuksen kansalaispalkasta luovan siltoja politiikan perinteisen vasemmisto-oikeisto vastakkainasettelun yli. Termonen tosin käyttää artikkelissa neutraalimpaa "perustulo"-nimitystä kansalaispalkan synonyyminä, tässä kirjoituksessa puhutaan kuitenkin "kansalaispalkasta", koska sana kuvailee paremmin missä käsitteestä on kyse - eli "palkan" saamiseen oikeuttaa jo pelkkä "kansalaisuus".

Collapse )

Ongelma ei ole pasifismi, vaan väkivaltaiset "pasifistit"

(Kapinatyöläinen #34)

Johdonmukainen pasifismi on anarkistisen maailmankatsomuksen lähisukulainen. Kaikki auktoriteetti perustuu fyysiseen tai henkiseen väkivaltaan ja pakottamiseen, eli anarkistit ovat ehdottomasti väkivaltaa vastaan periaatteellisella tasolla. Käytännössä väkivalta on yhteiskunnassamme jokapäiväistä, ja mahdollisuus välttää väkivaltaa kertoo enemmän etuoikeutetusta asemasta kuin maailmankatsomuuden vankkuudesta. Tämän vuoksi anarkistien valtaenemmistö hyväksyy itsepuolustuksen ja auktoriteetteja ennalta ehkäisevän itsepuolustuksen - pienemmän väkivallan käyttö suurempaa vastaan on paitsi oikeus, myös velvollisuus.

Collapse )

Some reflections on Krynki NoBorder camp 2003

Previously unpublished

Some reflections on Krynki NoBorder camp 2003

Local activists already wrote a comprehensive report on the camp, so I will just try to add some reflections here.

Anarchists of Bialystok succesfully organised camp in 2001, and decided to repeat camp this year. And why not, succesfull projects deserve to be repeated. Unfortunately, anarchist movement and activist movement in general often works with the logic of the spectacle, where projects which are not so fresh anymore do not attract that much people, whether their content is more actual than ever or not. So number of participants in this camp was only half of that of 2001, 150 people (or more optimistically 200 people). In other hand there was much wider international presence than before, organisers counted 16 countries (and forgot at least Ukraine, from where there were people). 2002 camp was in Wizajny, I was not there so I may not compare - I have heard that this camp was more discussions than actions.

Collapse )